Lắc tài xỉu trực tiếp Nền tảng đáng tin cậy

Lịch công tác – Tuần 5. Năm học 2018-2019 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

10/9

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
8h30 Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của Phòng CTSV BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC & LĐ Phòng CTSV Phòng họp tầng 4 Trưởng Phòng CTSV
14h00 Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của Phòng Đào tạo BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC & LĐ Phòng Đào tạo Phòng họp tầng 4 Trưởng Phòng Đào tạo
15h00 Họp BCH Công đoàn mở rộng Đại diện BGH; UVBCH Công đoàn; Tổ trưởng CĐ trực thuộc Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Công đoàn
15h30 Chuyển giao kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở Phòng QLKH&HTQT, TTNCTN N-L, Thành viên NC Trung tâm NCTN N-L Phòng QLKH&HTQT
Ba

11/9

8h00 Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của Khoa KT-CNTT BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC & LĐ của Khoa KT-CNTT Phòng Seminar Khối VP TN-KT Trưởng Khoa KT-CNTT
9h00 Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của Phòng KH-TC BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC  Phòng KH-TC Phòng họp tầng 4 Trưởng Phòng KH-TC
14h00 Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của Phòng QLKH&HTQT BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC & LĐ Phòng QLKH&HTQT Phòng họp tầng 4 Trưởng Phòng QLKH&HTQT
14h30 Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của Khoa Khoa học Xã hội BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC & LĐ Khoa Khoa học Xã hội Phòng HT tầng 2-TT Học liệu Trưởng Khoa  Khoa học Xã hội

12/9

8h00 Họp Ban tổ chức chuẩn bị Hội nghị CC, VC, LĐ cấp Trường năm học 2018-2019 Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Trưởng Ban TC
9h30 Họp xét tốt nghiệp Chương trình 2 Tiếng Trung (Bổ sung) Hội đồng xét TN Phòng họp tầng 3 CTHĐ
14h00 Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của TT HTSV&KN BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC & LĐ TT HTSV&KN Phòng Seminar Khối VP TN-KT Giám đốc TT HTSV&KN
 

14h00

Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của TT Học liệu BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC & LĐ TT Học liệu Phòng họp tầng 4 Giám đốc TT Học liệu
15h00 Hội nghị công tác giảng viên chủ nhiệm năm học 2018-2019 BGH; Trưởng, phó đơn vị; toàn thể GV chủ nhiệm; Giáo vụ Khoa; VC Phòng CTSV Giảng đường B3 Lãnh đạo Trường
15h30 Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của TT NC ASEAN (chuyển từ thứ 6) BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC & LĐ TT NC ASEAN Phòng  họp tầng 4 Giám đốc TT NC ASEAN
Năm

13/9

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo trường Phòng Khánh tiết BGH
14h00 Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của Khoa GD TC-QP BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC & LĐ Khoa GD TC-QP Phòng Seminar Khối VP TN-KT Trưởng Khoa GD TC-QP
Sáu

14/9

8h00 Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của Phòng TT-PC BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC & LĐ Phòng TT-PC Phòng họp tầng 4 Trưởng Phòng TT-PC
Bảy

15/9

7h45 Đại hội Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình Khóa III (2018-2023) PHT. Nguyễn Đức Vượng Hội trường Thành ủy Đồng Hới Ban Tổ chức
8h00 Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của Khoa ÂN-MT BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC & LĐ Khoa ÂN-MT Phòng Seminar Khối VP TN-KT Trưởng Khoa  Khoa ÂN-MT
CN

16/9

Lịch công tác, Tuần 5