Lắc tài xỉu trực tiếp Nền tảng đáng tin cậy

Tháng Ba 4, 2022

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ   Hai 07/3 8h00 Họp Lãnh đạo Trường BTĐU- CTHĐT; HT, PHT và TK Phòng khánh tiết HT 14h00 Họp Hội đồng thẩm định báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo, năm học 2021-2022 Theo Quyết định số 414/QĐ-ĐHQB ngày 04/3/2022...
Ngày 08 tháng 02 năm 2022, Nhà trường đã có thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ IV tại văn bản số 235/TB-QLKH&HTQT. Đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức Hội nghị đã nhận được một số bài viết của cán bộ giảng viên...