Lắc tài xỉu trực tiếp Nền tảng đáng tin cậy

Thông báo số 2 Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ IV

Ngày 08 tháng 02 năm 2022, Nhà trường đã có thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ IV tại văn bản số 235/TB-QLKH&HTQT. Đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức Hội nghị đã nhận được một số bài viết của cán bộ giảng viên trẻ trong trường. Để Hội nghị diễn ra thành công và đúng tiến độ, Nhà trường thông báo một số nội dung như sau:

  1. Đối tượng tham gia viết bài:

– Cán bộ giảng viên trẻ dưới 45 tuổi;

– Cán bộ giảng viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ trong năm 2020, 2021 (bắt buộc).

  1. Nội dung Hội nghị:

– Giới thiệu nội dung luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ của cán bộ, giảng viên đã bảo vệ thành công trong các năm 2020, 2021;

– Các kết quả nghiên cứu mới của cán bộ, giảng viên trẻ;

– Giải pháp nâng cao năng lực và chất lượng nghiên cứu khoa học trong đội ngũ khoa học trẻ của Lắc tài xỉu trực tiếp .

  1. Thời gian tổ chức: Ngày 14 tháng 4 năm 2022 (dự kiến).
  2. Thể lệ gửi báo cáo:

Báo cáo được trình bày theo định dạng của Tạp chí Đại học Quảng Bình. Các báo cáo có chất lượng sẽ được gửi phản biện, biên tập và đăng trên tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Quảng Bình.

  1. Thời hạn gửi báo cáo: Trước 17h00, ngày 20/3/2022.

Thông tin chi tiết liên hệ: ThS. Đặng Hoàng Yến – DĐ: 0983.303.219; email: [email protected].