Lắc tài xỉu trực tiếp Nền tảng đáng tin cậy

Lịch công tác – Tuần 09. Năm học 2023 – 2024

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

16/10

8h00 Họp Giao ban Ban Giám hiệu BGH; Thư ký và TP. Đào tạo P. Họp tầng 3 BGH
9h00 Họp Ban TVĐU Ban Thường vụ P. Họp tầng 3 BT
14h00 Họp Ban Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024 Theo QĐ số 1943/QĐ-ĐHQB ngày 11/10/2023 P. Họp tầng 3 TB
15h00 Họp Ban Lễ tân Lễ khai giảng năm học 2023-2024 Theo QĐ số 1943/QĐ-ĐHQB ngày 11/10/2023 P. Họp tầng 3 TB
15h00 Họp BTC, bốc săm thi đấu các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 BCH Công đoàn; Tổ trưởng Công đoàn P. Hội thảo, TTHL CTCĐ

 

Ba

17/10

8h00 Họp HĐ xác định danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở năm học 2023-2024 (đợt 02) Theo QĐ số 1798/QĐ-ĐHQB ngày 21/9/2023 P. Họp tầng 3 CTHĐ
8h00 Dự Hội nghị công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023 Hiệu trưởng; Kế toán trưởng Hội trường UBND tỉnh UBND tỉnh
8h15 Họp HĐ xác định danh mục đề tài NCKH của SV cấp trường năm học 2023-2024 Theo QĐ số 1955/QĐ-ĐHQB ngày 12/10/2023 P. Họp tầng 3 CTHĐ
14h00 BGH Nhà trường làm việc với TS. Trần Ngọc Bích về việc nghiên cứu sau TS PHT-Võ Khắc Sơn; Lãnh đạo phòng TC-HC, đ/c Thủy (P.TC-HC); Lãnh đạo Phòng KH-TC&QLĐT; TS. Trần Ngọc Bích P. Họp tầng 3 PHT
15h00 Rà soát CSVC; Duyệt văn nghệ chuẩn bị Lễ khai giảng năm học 2023-2024 Ban Tổ chức Giảng đường A3 TB

18/10

8h00 Lễ khai giảng năm học 2023-2024 Theo kế hoạch số 1931/KH-ĐHQB ngày 09/10/2023 Giảng đường A3 BTC
15h00 Họp tiến độ công trình sửa chữa nhà Hiệu bộ HT, Phòng KH, TC&QLĐT: Đ/c Hảo, Phú, Quốc, Dũng; Đơn vị thi công; Tư vấn giám sát; Tư vấn QLDA P. họp tầng 3 HT
16h00 Hội thao chào mừng Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 và thành công Đại hội XIX Công đoàn Quảng Bình Khách mời; Đảng ủy; BGH và toàn thể đoàn viên công đoàn Nhà thi đấu đa chức năng CTCĐ
19h30 Tổ chức Chương trình Chào năm học mới-Chào Tân sinh viên K65 Theo Kế hoạch Giảng đường A3 ĐT
Năm

19/10

 

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường P. Khánh tiết BGH
8h00 Tham gia Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp tỉnh PHT-Võ Khắc Sơn TTTT&UDKHCN Quảng Bình SKH&CN
14h00 Khảo sát viên chức tham gia giảng dạy bộ môn Sinh học Môi trường Theo Quyết định sô 1977/QĐ-ĐHQB ngày 16/10/2023 Phòng TNCGV, TTHL TB
Sáu

20/10

7h30
14h30 Kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại Trường ĐHQB Công an PCCC; PHT-Võ Khắc Sơn; Phòng Quản trị P. họp tầng 3 PHT
Bảy

21/10

7h30
14h00
Chủ nhật

22/10

7h30
14h00