Lắc tài xỉu trực tiếp Nền tảng đáng tin cậy

Lịch công tác – Tuần 12. Năm học 2023 – 2024

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

06/11

8h00 Họp Giao ban Ban Giám hiệu BGH; Thư ký và TP. Đào tạo P. Họp tầng 3 BGH
14h00  
Ba

07/11

8h00
14h00

08/11

9h00 Họp Hội đồng xét duyệt kinh phí đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm học 2023 – 2024 Theo QĐ 2081/QĐ-ĐHQB ngày 26/10/2023 P. họp tầng 3 CTHĐ
10h00 Rà soát công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay” Theo Quyết định P. Họp tầng 3 BGH
Năm

09/11

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường P. Khánh tiết BGH
15h00 Họp bàn đào tạo, bồi dưỡng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (bổ sung) PHT-VKSơn; K. KT-DL: Đ/c Tự Lực, Văn Chung; Trưởng phòng KH, TC&QLĐT; LĐ TTDTTX P. họp tầng 3 PHT
Sáu

10/11

 

8h00 Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay” Theo KH 1956/KH-ĐHQB ngày 12/10/2023; Trưởng phó Bộ môn, GV không có tiết dạy P. hội thảo, TTHL BTC
14h00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của TS. Phan Văn Thành Theo Quyết định

2225/QĐ-ĐHQB ngày 08/11/2023

Phòng Tự NCGV, TTHL CTHĐ
15h30 Nghiệm thu kỹ thuật công trình sửa chữa Nhà Hiệu bộ (bổ sung) Hiệu trưởng; Trưởng phòng KH, TC&QLĐT; Bộ phận QLĐT; Đ/c Hải Vân; Đại diện LĐ và viên chức P.QTrị; P. họp tầng 3 HT
Bảy

11/11

8h00 Tổng kết  công tác Đoàn – Hội năm học 2022-2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024 Theo Kế hoạch Giảng đường B3 Đoàn – Hội
14h00
15h00 Hội nghị Tổng kết năm học 2022- 2023 đối với Lưu học sinh nước CHDCND Lào Theo Kế hoạch số 2023 ngày 23/10/2023 Giảng đường B3 BGH
Chủ nhật

12/11

8h00
14h00