Lắc tài xỉu trực tiếp Nền tảng đáng tin cậy

Thông báo KHCN

Category

Nhằm đánh giá đúng hiện trạng nguồn nhân lực du lịch hiện nay và đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội nói chung và ngành du lịch nói riêng, đồng thời, thúc đẩy sự liên kết, phối...
Thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023, Lắc tài xỉu trực tiếp tổ chức Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ V,  năm 2023. Kế hoạch cụ thể như sau: Mục đích: – Tạo diễn đàn cho cán bộ giảng viên trẻ công bố các kết quả, các hướng nghiên cứu...
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho cán bộ trẻ, nghiên cứu sinh, sinh viên cao học, sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, Khoa Khoa học Cơ bản cùng Viện Nông nghiệp và Môi trường, trường ĐH Quảng Bình phối hợp với Khoa Địa vật...
Ngày 08 tháng 02 năm 2022, Nhà trường đã có thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ IV tại văn bản số 235/TB-QLKH&HTQT. Đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức Hội nghị đã nhận được một số bài viết của cán bộ giảng viên...