Lắc tài xỉu trực tiếp Nền tảng đáng tin cậy

Thông báo

Năm học 2023 – 2024, Lắc tài xỉu trực tiếp tiếp tục tuyển sinh đào tạo cho LHS Lào tốt nghiệp trung học phổ thông...
Nhằm đánh giá đúng hiện trạng nguồn nhân lực du lịch hiện nay và đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong việc...
Được sự cho phép của UBND tỉnh Quảng Bình theo công văn số 277/VPUBND-NCVX của Văn phòng UBND Tỉnh ngày 01/02/2023. Vào lúc 10h00 ngày...
Thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023, Lắc tài xỉu trực tiếp tổ chức Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ...
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho cán bộ trẻ, nghiên cứu sinh, sinh viên cao học, sinh viên tham...
Ngày 08 tháng 02 năm 2022, Nhà trường đã có thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị khoa học cán bộ trẻ...